STANDAARD LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van ICT Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Een voorbeeld van dit document vindt u online hier.